Internationella Barnhjälpen

IBH är med och ger utbildning och mat åt fattiga och utsatta barn i slummen i Indien.

Varje barn är unik, varje barn har rätten att bli sedd, älskad och få leva i trygghet. Många barn i världen är utsatta, utnyttjade och bortglömda, därför vill vi vara med och ge dessa barn ett värde och en tryggad framtid. Internationella barnhjälpen är med och stöttar slumskolor och bedriver fadderverksamhet i Indien. Vår önskan är att barnen ska få växa upp till trygga, självständiga människor och som kan leva ett värdigt och välsignat liv.
IBH har sin utgångspunkt från den kristna värdegrunden och synen på alla barns rättigheter i enlighet med FN.s barnkonvention.

Tillsammans kan vi ge dessa barn nya livsvillkor och ett hopp på framtiden.