Här hjälper vi

I Andhra Pradesh-området i sydöstra Indien bedriver vi fadderverksamhet på olika barnhem. Vi har idag ca ett 30-tal barn som får stöd via IBH´s givare. Vi förser också kyrkor med medel att bedriva hjälpverksamhet bland fattiga barn ute i byarna.

I Andhar Pradesh-området bor det ca 50 miljoner invånare sedan 2011.
I huvustaden New Delhi har vi nyligen tillsammans med vår lokala samarbetspartner startat en skola i ett slumområde. 100 barn får nu möjlighet att gå i skolan varje dag. De får även ett mål mat varje dag. Utbildning ger dem betydligt bättre förutsättningar i livet, eftersom barn från fattiga områden utan utbildning blir speciellt utsatta. De behöver ditt stöd!

I Marghita, Rumänien, stöder vi bland annat Brenda Jackson i hennes arbete med utvecklingsstörda barn. De fadderbarn som IBH tidigare hade om hand i Marghita med omnejd har numera tagits omhand av EFI, en biståndsorganisation i Askeby strax utanför Linköping (www.efifadder.se)

Vi har också etablerat samarbete med några församlingar i Albanien, bl.a Fjala E Jetes i Tirana, som hjälper utsatta familjer. IBH har även gjort punktinsatser för att bistå barnhem i området. Förhoppningen är att vi ska kunna hjälpa många av de barn som tillhör de sämst ställda i Europa.