Rumänien

I Marghita, Rumänien, stöder vi bland annat Brenda Jackson i hennes arbete med utvecklingsstörda barn. De fadderbarn som IBH tidigare hade om hand i Marghita med omnejd har numera tagits omhand av EFI, en biståndsorganisation i Askeby strax utanför Linköping (www.efifadder.se)

Mer information kommer inom kort.