Bli fadder

Kanske du bär på en längtan att få göra något gott för ett barn som är övergivet av sina föräldrar, som lever på barnhem eller i familjehem? Dessa barn har absolut ingenting eget utan lever i olika sorters kollektiv. Tillvaron är ofta kaotisk för dem.

Våra barn i Indien hamnar ofta akut på barnhem efter det att den sista livlinan har brustit. Det kan ha varit en anhörig, hos vilket barnen varit omhändertagna efter att föräldrarna dött i HIV eller omkommit pga. olycksfall, som av en eller annan anledning inte längre finns som resursperson.

Att bli fadder innebär ett regelbundet åtagande att hjälpa ett fattigt barn i stor nöd. Din insats kommer att betyda oerhört mycket för ”ditt barn”. Barnet kommer att få hjälp till exempelvis mat, kläder, skolgång, läkarvård och medicin.

Fadder Indien

Som fadder i Indien ger du en regelbunden månadssumma till ett specifikt barn, som du kommer att få foto på och information om. Vår rekommendation är att du ger 200 kr per månad. Du har också möjlighet att välja om du vill bli fadder till en pojke eller flicka. Oftast kan vi också tillgodo se din önskan om åldersgrupp.

Du behövs

Kontakta oss så berättar vi mer.