Bli företagspartner

Gör som Nickolaussons El, bli företagspartner!

Som en av våra företagspartners bidrar ditt företag till finansiering av IBH:s verksamhet (t ex ett specifikt projekt). Här finns en rad olika alternativ alltifrån gåva till avdragsgill kostnad för företaget.

Andra exempel på hur våra företagsvänner kan hjälpa.
* Företaget kan bli fadder för några barn, eller grupp av barn.
* Företaget kan ge en månadspeng kollektivt genom att dra en summa från de anställdas löner varje månad.
* Företaget kan bidra ekonomiskt i ett specifikt projekt, i vilket personalen kan känna delaktighet och mening.
* Istället för att företaget kasserar äldre utrusning såsom maskiner, datorer, inredning, verktyg mm, så låt det komma till användning i något av de projekt IBH är involverade i. Vi ansvarar, i samråd med givaren, att varorna sänds dit de bäst behövs.

Har ni resurser och kompetens som kan komma våra projekt till del, hör av er till oss. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ditt företag kan göra skillnad!

Kontakta oss så berättar vi gärna mera.