Om oss

Svenska Barnhjälpens grundidé är hjälp till självhjälp, att ge människor en stärkt självkänsla och en värdighet som människor. 

fyrabarn

Verksamhetsidé

Svenska Barnhjälpens grundidé är – hjälp till självhjälp.
Vi tror att utbildning påskyndar utvecklingsprocesserna.
Barn och familjer hålls kvar i fattigdom om inte barnen ges möjlighet att få gå i skolan.

Begåvningsreserven i ett land måste få en chans att visa vad den kan göra för sitt land och sitt folk.

Människor i alla länder mår bra av att kunna hjälpa andra – kärleken och omsorgen om andra människor skapar mening åt livet. En självisk människa är aldrig lycklig. Vi vill därför vara ett redskap för människor som vill göra något för andra människor och att därigenom få chansen att förverkliga den önskan man bär på.

FN:s barnkonvention är en mycket bra riktlinje att följa i arbetet bland människorna i våra projekt.

Den har också sin grund i värderingar som vi omfattar. I övrigt är Svenska Barnhjälpen en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation, en så kallad NGO (Non-Governmental Organization).

Målsättning

Vår målsättning är att ge människor en stärkt självkänsla och en värdighet som människor. Att kunna gå med rak rygg och utan att vara förtryckt. Jämlikhet mellan könen är en självklarhet och barnarbete är inte något som vi kan acceptera.
Likaså vill vi stärka människor ekonomiskt, socialt, andligt, själsligt och utbildningsmässigt för att därigenom bidra till frihet från exploatering och utsugning. Detta sker genom de olika projekt som vi startar och driver bland främst kvinnor och barn.

Målgrupper

Vi har flera målgrupper i vårt arbete men fokus just nu är på 96 byar i sydvästra Bangladesh som vi kallar Monerampur, inte så långt från städerna Jessore och Khulna. Vi är inbjudna dit av olika byledare att tillsammans med våra båda partners i Bangladesh, BSS och A.G Church bistå dem i en strävan att skapa bättre levnadsvillkor för de människor som bor där. Det rör sig om många tusen människor. Resultaten så här långt är mycket lovande.
”Att vara inbjuden till en by är något helt annat än att komma och fråga om de vill ha hjälp!” De flesta av människorna i byarna tillhör lågkast eller kastlösa hinduer, vilka efter många års svårigheter och liv i armod är öppna för förändringar i sin livssituation.

Kvinnor och barn är vårt fokus. Varhelst vi kan förbättra deras livssituation och resurser finns, så tvekar vi aldrig att göra en insats.

Historia

Svenska Barnhjälpen startade 1997 genom att Elise & Berndt Sanfridson registrerade Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen hos Länsstyrelsen.

Berndt och Elise hade då över 10 års erfarenhet bakom sig av arbete i Bangladesh, Thailand, Nepal, Pakistan och Indien. De hade också bott längre tider tillsammans med sina barn i Bangladesh huvudstad Dhaka och i norra Thailand i staden Chiang Mai.

Under de här åren var de anställda av Evangeliska Frikyrkan i Sverige.

Erfarenheter, upplevelser och direkta förfrågningar gjorde att de antog utmaningen till att bistå människor i andra länder.

År 1999 sa Elise upp sin tjänst som lärare och gick sedan gradvis in i arbetet i Svenska Barnhjälpen och för Berndts del så ombildade han sitt företag 2002 och sålde av en stor del av det för att därigenom kunna frigöra tid och resurser för arbetet i Svenska Barnhjälpen.

2020 överlät Berndt och Elise Svenska Barnhjälpen till Johan och Gunilla Akterhed och den operativa driften flyttades till Jönköping. 

 

pojkeigront

Vart går pengarna?

Svenska Barnhjälpen är ännu en liten organisation, vilket i vårt fall också innebär låga administrativa kostnader och nära relationer. Det betyder också att en mycket stor andel av insamlade medel går ut till respektive projekt i det land som är aktuellt.

Samtidigt är det ju så att för att ett hjälparbete ska fungera så måste det skötas och förvaltas och det kräver ett visst mått av administration och vi tror att våra givare också förstår det. Likväl ligger våra administrationskostnader på c:a 10% av insamlade medel, vilket är en låg siffra.

Svensk Insamlingskontroll har satt gränsen för administrationskostnader vid 25 % av insamlade medel och då vet vi att vi inte på något sätt ligger för högt.

Vi känner så här långt att våra givare har förtroende för oss och för det vi gör. Samtidigt är vi öppna för frågor så hör bara av er om ni har någon fråga eller om det är något ni undrar över.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, av Auktoriserad revisor samt av Länsstyrelsen.

Mer information om Svenska Barnhjälpen finns att läsa nedan.

Stiftelsens urkund

Stiftelsens stadgar

Årsredovisning

Bild och mediepolicy

Barnhjälpens styrelse

Styrelsen består av  Johan och Gunilla Akterhed från Jönköping och Jonny Akterhed från Aneby.
Till detta kommer tre suppleanter, vilka är Berndt Sanfridsson Aneby, Bertil Andersson Aneby samt Elise Sanfridson, Aneby.
Styrelsen är övergripande ansvarig för arbetet och för att alla medel förvaltas på ett korrekt sätt.

Samarbetspartners

Inom Sverige samarbetar vi med.

I Sverige har vi  sedan några år tillbaka ett fint samarbete med Aneby Rotaryklubb som genom en årlig konsert byggd på framför allt företagssponsring bidrar med över 100 000 kronor till arbetet i Bangladesh.

Sedan ett några år tillbaka har vi också ett samarbete med Aneby Kommuns Kretsloppsgård och dess Second Hand-butik. De sätter av en viss procent av sitt överskott till byutvecklingsarbete i Bangladesh och främst då möjligheten att ge människor rent arsenikfritt vatten att dricka genom vårt brunnsborrningsprojekt.

Bo Göransson heter en begåvad man med många strängar på sin lyra. Han är musiker, sångförfattare och konstnär förutom sitt civila arbete på Hags i Aneby. Vid sina konserter lyfter han fram vårt arbete bland fattiga i världen och många tusen kronor har redan kommit dessa till del.

Roberth Johansson, mannen bakom serien Humor i helgade hyddor, reser tillsammans med sin fru Irene och har olika samlingar och föredrag och i några av dessa sammanhang lyfter de också fram Svenska Barnhjälpens arbete.

Mejeriet Second hand, Aneby. För mer information besök www.mejerietsecondhand.se

 

Internationella samarbetsparterna

Vår första samarbetspartner var dåvarande World Missionary Evangelism (WME) i Bangladesh. En organisation välkänd av familjen Sanfridson som bodde och arbetade i Bangladesh på 1980-talet. Numera heter organisationen Bishya Muktibani Sangstha (BMS) som dessvärre inte har någpn större verksamhet. Idag samarbetear Svenska barnhjälplen inte med BMS utan vi har två huvudpartnet enligt nedan.

Development Program for Disadvantaged Community Foundation är en nationell bangladeshisk NGO vars främsta mål är att bistå barn med hjälp till skolgång för att möjliggöra för dem att få gå i skolan. Man hjälper även till med att borra brunnar för rent driksvatten. Organisationen leds av Hanif Talukder, en nära medarbetare sedan många år.

A.G. Church Bangladsh har ett stort och mångårigt socialt hjälparbete och vi samarbetar i olika former bla vid Rohindja flytktingkrisen och Covid-19 pandemin. 

Svenska Barnhjälpen

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad