Vårt arbete

Byskolor

Svenska Barnhjälpen etablerar och driver lokala byskolor i Bangladesh för att därigenom bryta en förbannelse som gått genom århundraden, nämligen analfabetismen: att inte kunna läsa och skriva.

Kan man inte det, blir man ständigt lurad i ett samhälle där papper och dokument avgör så mycket av ens framtid.

Vatten & sanitet

Många människor i vår värld saknar idag rent vatten. Utan rent vatten blir man sjuk. Många dör i förtid, inte minst många barn. Otillräckligt eller obefintligt avlopp sprider många sjukdomar.

Inte minst barnen drabbas, vilka går barfota på lerjorden som är infekterad av både människors och djurs avträden.

Hjälp till självhjälp

Under lång tid har Svenska Barnhjälpen varit engagerad i mikrolån bland fattiga i Bangladesh. Lånen ges till dem som inte annars har möjlighet att låna, för att därigenom kunna skapa sig ett arbete eller en försörjning.

Beloppen är små till att börja med och växer allteftersom låntagarna visar handlag att förmera sitt kapital.

Byskolor – vägen ut från fattigom

Svenska Barnhjälpen etablerar och driver lokala byskolor i Bangladesh för att därigenom bryta en förbannelse som gått genom århundraden, nämligen analfabetismen: att inte kunna läsa och skriva.

Kan man inte det, blir man ständigt lurad i ett samhälle där papper och dokument avgör så mycket av ens framtid.

Undervisningen sker i hyrda eller lånade lokaler och insamlade medel används till skolböcker, anteckningsmaterial, skolkläder, terminsavgifter, lärarlöner och minst ett rejält mål mat om dagen. Till detta arbete behövs faddrar och sponsorer i Sverige.

I de allra flesta fall går barnen i statliga eller privata skolor inom ramen för landets skolsystem och får betyg från en offentlig erkänd utbildningsinstitution.

Ofta består klasserna av 60-100 elever vilket omöjliggör att läraren kan stödja alla barnen och då blir det de fattigaste barnen som glöms bort.

 

tjejvidpump

Foto: Privat

Vi kompenserar detta med att erbjuda alla ”våra” barn läxhjälp av lärare som vi själva anställer och i lokaler som vi hyr eller lånar. Detta sker efter skoltid och oftast i barnens egen hemby efter att de har fått äta sig riktigt mätta.

Vi ser mycket bra resultat av detta upplägg och barnen presterar utomordentligt bra i sina respektive klasser.

Det bekräftar talesättet: Man behöver inte vara dum bara för att man är fattig!

Vatten och sanitet

Många människor i vår värld saknar idag rent vatten. Utan rent vatten blir man sjuk. Många dör i förtid, inte minst många barn. Otillräckligt eller obefintligt avlopp sprider många sjukdomar. Inte minst barnen drabbas, vilka går barfota på lerjorden som är infekterad av både människors och djurs avträden.

För c:a 25 000 kronor kan vi borra en brunn 300-350 meter ner i jorden. Det vattnet är rent från arsenik.

För c:a 5 000 kronor kan vi bygga en toalett för 50 personer och som varar i minst 5 år.

Enligt många bedömare pågår för närvarande jordens värsta förgiftningskatastrof i Bangladesh. Mitt inför våra ögon.

I brunnar som borrades 40-60 meter djupa på 1980-90 talen har man konstaterat att vattnet innehåller arsenik i så stor mängd att det gör människor sjuka och många dör en för tidig död pga förgiftningen.

Orsaken är inte miljöförstöring utan avlagringar från Himalayabergen som under århundraden har spolats ner genom floderna ut i havet. Arsenik är ett grundämne som finns i bergen i Himalaya. Vårt arbete i Bangladesh ligger i Ganges och Brahmaputras floddeltan och därigenom har arsenik lagrats i vissa jordlager.

tjejvidpump

Borrar vi djupare, ner till c:a 300 meter, så är vattnet rent och klart och kan drickas av vem som helst utan någon ytterligare behandling.

Toaletter är ett eftersatt område i byarna och inte minst kvinnorna far oerhört illa av detta.

I flera byar är det olämpligt att kvinnorna gör sina behov om det inte finns någon toalett att gå till. Finns inte detta så måste hon vänta tills mörkret faller. Det innebär att en kvinna är begränsad till kvällar och tidiga morgnar för att kunna göra sina behov.

Ni förstår vilket lidande detta är. Männen däremot har inga sådana restriktioner på sig.

Genom att bistå med material till en toalett kan vi härigenom frigöra många flickor och kvinnor till ett mycket värdigare liv.

Hjälp till självhjälp

Under mer än tio års tid har Svenska Barnhjälpen varit engagerad i mikrolån bland fattiga i Bangladesh. Lånen ges till dem som inte annars har möjlighet att låna, för att därigenom kunna skapa sig ett arbete eller en försörjning.

Beloppen är små till att börja med och växer allteftersom låntagarna visar handlag att förmera sitt kapital.

Många familjer kan nu skicka sina barn till skolan, äta ett rejält mål mat om dagen, köpa sig skor att ha på fötterna, laga sitt hus etc.

Ett lån på några hundar kronor kan betyda hur mycket som helst för en familj.

De allra flesta som har fått hjälp i dessa projekt är kvinnor. De har visat sig ha bäst handlag med pengar, har många affärsidéer och är i de flesta fall också i stånd till att genomföra dem.

Till att börja med ingår kvinnorna i en grupp på c:a 20 personer. De får ideologisk och ekonomisk träning och utbildning och blir medvetandegjorda om sina rättigheter och sina möjligheter.

tjejvidpump

De får också börja lära sig spara under en tid innan de tar sitt första lån. Kvinnorna i gruppen har också solidariskt ansvar för varandra, vilket gör att ingen slarvar bort sina pengar på fel saker.

Vi har idag, i byarna som vi arbetar i, många familjer som kan försörja sig på den verksamhet som de byggt upp med hjälp av mikrolån. Det kan vara hönseri, skotillverkning, fiske, kor, getter, risodling, kiosk, etc.

Idagsläget startar Svenska Barnhjälpen inga nya mikrolån eller självhjälpsprojekt.