Stöd oss

tvagrabbar

Bli fadder

Att vara fadder i Svenska Barnhjälpen innebär att du möjliggör skolgång för ett barn. Barnet får också skolkläder, läroböcker och skrivmaterial, minst ett rejält mål mat om dagen.

Kanske det enda det får under dagen och det får också läxhjälp efter ordinarie skoldags slut.

bli måndadsgivare

Många människor i vår värld saknar idag rent vatten. Utan rent vatten blir man sjuk. Många dör i förtid, inte minst många barn. Otillräckligt eller obefintligt avlopp sprider många sjukdomar.

Inte minst barnen drabbas, vilka går barfota på lerjorden som är infekterad av både människors och djurs avträden.

Företagssponsring

 Många företagare idag är öppna för att göra något för den fattige. För dem som inget har.

Svenska Barnhjälpen har idag många företagare som på olika sätt bidrar med ekonomiska medel in i arbetet. Vill du som företagare vara med i detta är du välkommen att kontakta oss!

tvagrabbar

Testamente

Önskar du att testamentera till Svenska Barnhjälpen så hjälper vi dig gärna med det. Kontakta oss så berättar vi hur man går tillväga.

Högtidsdagar

Ofta i samband med högtidsdagar vill man att en gåva ges till något ändamål.
Ett sådant ändamål kan vara att stödja Svenska Barnhjälpens arbete.

Minnesgåvor

I samband med att någon anhörig går bort vill man ofta ge möjlighet att få ge till något ideellt ändamål. Svenska Barnhjälpens arbete kan vara ett sådant ändamål.

Bli fadder

Svenska Barnhjälpens arbete bland barn innebär främst att möjliggöra för dem att få gå i skolan.

Vi vet genom historien att när människor får möjlighet till utbildning är det ett första steg ut ur fattigdom och exploatering. Vi vill vara med i det arbetet.

Att vara fadder i Svenska Barnhjälpen innebär att du möjliggör skolgång för ett barn. Barnet får också skolkläder, läroböcker och skrivmaterial, minst ett rejält mål mat om dagen (kanske det enda det får under dagen), och det får också läxhjälp efter ordinarie skoldags slut.

Inte minst det sistnämnda är viktigt då klasserna de går i ofta består av 60-100 elever och läraren inte har möjlighet att bistå de fattigaste barnen. Då träder våra egna lärare in och går igenom dagens skolarbete med våra fadderbarn i lokaler som vi själva hyr.

 

Som fadder för ett eller flera barn får du regelbundet ett fadderbrev och du får brev från ”ditt barn” och likaså försöker vi se till att faddrarna varje år får ett nytt kort på ”sitt barn”, vilket vi har förstått är mycket uppskattat, då man därigenom kan följa ”sitt barns” tillväxt och utveckling.

F.n. rekommenderar vi ett belopp på 250 kronor per månad som fadderstöd. Men möjligheten finns att kunna ge både mer och/eller mindre.

För varje fadderbidrag avsätts c:a 10 kronor till en katastroffond.
Vi uppmuntrara alla faddrar att ge via Autogiro då det förenklar administrationen och ger kontinuitet, allt för att kunna hjälpa barnen i Bangladesh så bra som möjligt.

Vill du inte bli ”personlig fadder” till ett barn men önkar stödja arbetet? Bli då månadsgivare istället, med ett belopp som man själv bestämmer. Du kan även öronmärka din hjälp till ett speciellt ändamål.

Bli månadsgivare

Flera som stöder vårt arbete vill gärna göra det utan att stödja ett specifikt barn men vill gärna ge regelbundet till Svenska Barnhjälpens arbete.

Möjligheten finns då att bli månadsgivare med ett belopp som man själv bestämmer hur stort det ska vara. Du kan även rikta din hjälp till ett speciellt ändamål.

Som månadsgivare får du regelbunden information om Svenska Barnhjälpens arbete inom olika områden.

Vi har möjlighet att erbjuda Autogiro till dig som givare, så slipper du att göra egna överföringar varje gång. 

sponsraettbarn

Företagssponsring

Många företagare idag är öppna för att göra något för den fattige. För dem som inget har. Vill man göra stor skillad och förändra liv så kan vi hjälpa till.

Svenska Barnhjälpen har idag många företagare som på olika sätt bidrar med ekonomiska medel in i arbetet. Vill du som företagare vara med i detta så maila en rad till info@svenskabarnhjalpen.se eller ring Johan på 036-300 100 så kan vi tillsammans prata oss fram till en gemensam väg framöver.

tjejvidpump

Autogiro-anmälan

Vi är mycket tacksamma om du väljer att stödja Svenska Barnhjälpen via Autogiro.
Genom att använda Autogiro förenklas administrationen för dig som givare och för oss som Svenska Barnhjälpen.

Om du vill nyttja ”skattereduktion för gåvor” som du ger till Svenska Barnhjälpen är Autogiro den enklaste kanalen.
Alla gåvor som kommer via Autogiro blir automatisk registrerade för skattereduktion.

Anmäl dig direkt via hemsidan och signera med BankID
Klicka här nedan.

Anmäl genom att fylla i blankett.
Posta eller skanna till Svenska Barnhjäplen.